Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!
Fotograf Kennet Ruona

Det här är Carl Tryggers Stiftelse

Stiftelsen tillkom genom en donation 1961 tack vare familjens avsevärda aktieinnehav i Iggesunds bruk. Sedan dess har Carl Tryggers Stiftelse delat ut större anslag till naturvetenskaplig forskning. Varje år får omkring 150 olika projekt dela på totalt cirka 80 miljoner kronor.

Verksamhetsområde
Porträtt av donator daterat 1960, konstnär David Tägtström.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap och dess tekniska tillämpningar i vid bemärkelse. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.

Stiftelsen stöder forskning som är betydelsefull för Sverige inom ämnesområden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi, samt skogs- och jordbruk. Anslag har dessutom delats ut till instrumentutveckling för exempelvis kemisk analys, mätteknik, energi- och materialteknik och fysik.

Stiftelsens historia

Carl Tryggers Stiftelse tillkom genom en donation daterad den 9 april 1961. Donator Carl Trygger föddes i Uppsala 1894 som ende son till Ernst och Signe (f. Söderström) Trygger. Efter en kandidatexamen i juridik vid Stockholms högskola inledde Carl Trygger sin karriär på Göteborgs Bank.

Under 1930-talet blev familjen Trygger, med den förre statsministern, utrikesministern och högerpolitikern Ernst Trygger och hans son Carl, huvudägare av tidningen Svenska Dagbladet. Carl Trygger blev också tidningens vd och chefredaktör mellan 1934-1940. Den allt mörkare politiska utvecklingen i Europa fick familjen Trygger att känna oro för hur tidningens linje och självständighet skulle säkras och 1940 bildades Stiftelsen Svenska Dagbladet som tog över ägandet av tidningen.

Carl Trygger verkade därefter bland annat som styrelseordförande i AB Iggesunds Bruk och Boxholms AB, där familjen genom modern Signes arv hade avsevärda tillgångar. Den ursprungliga donationen utgjordes av Iggesundsaktier till ett värde av nio miljoner kronor. När Carl Trygger avled 1978 tillfördes stiftelsen genom Tryggers testamente ytterligare åtta miljoner. Under stiftelsens första verksamhetsår utdelades 180 000 kronor. Över tid har utvecklingen av stiftelsemedlen varit mycket god och hittills har stiftelsen kunnat stödja landets forskning med nära en miljard kronor.  Under de senaste åren har stiftelsen kunnat dela ut forskningsmedel på cirka 60 miljoner årligen.

Utöver ovanstående stiftelser grundade Carl Trygger dessutom Carl Tryggers stipendie- och understödsfond för Boxholm som varje år delar ut studiestipendier till Boxholms-ungdomar.

Styrelse och kontaktinformation

Styrelsens ordförande: Professor Christer Larsson
Verkställande direktör: Professor Nils Mårtensson
Ekonomiansvarig: Jur kand Sture Lindgren
Administration: Suzanne Friborg

Frågor angående utbetalning av anslag och stipendier ställs direkt till info@carltryggersstiftelse.se. Vänligen ange projektnummer i ämnesraden.

Post- och besöksadress:

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Styrelsen har sitt säte i Stockholm med organisationsnummer 802006-4971