Sista ansökningsdagar 2024: Projekt 15 maj, konferenser 3 april och 18 september. Välkommen med din ansökan!

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetspolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till WordPress.org använder dess webbplats.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning väljer att interagera med WordPress.org på sätt som kräver att Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning samlar in beror på interaktionens art.

I vart fall samlar Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning. Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer och anställda som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning eller tillhandahålla tjänster via Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Genom att använda Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning samtycker du till att denna information överförs till dem.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, och anställda enligt ovanstående beskrivning röjer Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, tredje part eller allmänheten.

Användning av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  • uttryckligt samtycke från dig,
  • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig att kontakta info@carltryggersstiftelse.se.

Bevarande av personuppgifter

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för driften av Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning.

Om du vill begära att din tillhörande data raderas ber vi dig kontakta info@carltryggersstiftelse.se.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser, men Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till info@carltryggersstiftelse.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.